سیاست های کلان مرکز

سیاست های کلان مرکز آموزشی درمانی ابن سینا

سیاست ها

ذی نفعان

اجرای کامل طرح تحول سلامت به منظور ارائه خدمات مطلوب به بیماران بیماران- پزشکان- کارکنان 
هم سویی و هماهنگی با سیاست های کلی وزارت بهداشت، آموزش و درمان پزشکی بیماران- پزشکان- کارکنان- معاونت آموزشی
تعامل سازنده با سازمان های بیمه گر به منظور تحقق کامل درآمد و جلوگیری از کسورات بیماران-پزشکان- کارکنان- سازمانهای بیمه گر
توجه به نیاز های آموزشی کارکنان و فراگیران در جهت ارتقاء سطح علمی ، عملکردی و افزایش بهره وری بیماران-پزشکان-کارکنان- فراگیران
توانمند سازی کارکنان درراستای ارتقای مهارت های ارتباطی بیماران-پزشکان-کارکنان- همراهان
پایش مستمر اثربخشی کارکنان مرکز از طریق ارزشیابی های سالانه بر اساس معیار های مشخص پزشکان- کارکنان 
ارتقاء جایگاه علمی و پژوهشی مرکز  بیماران- پزشکان- کارکنان- معاونت آموزشی
تامین نیروی انسانی مورد نیاز بر اساس صلاحیت و شرایط احراز مبتنی بر قوانین و سیاست های وزارت متبوع بیماران- پزشکان- کارکنان
تداوم در برون سپاری واحد هایی چون آزمایشگاه، تغذیه، آرایشگاه و بوفه با هدف افزایش کارایی، کاهش هزینه و تصدی گری 
پیمانکاران طرف قرارداد- بیمارستان
توجه در انتخاب پیمانکاران و پایش مستمر عملکرد بخش / واحد برون سپاری شده مطابق با مقررات جاری
بیماران - کارکنان 
رسیدگی به موقع و شفاف به شکایات، انتقادات و پیشنهادات
بیماران-پزشکان-کارکنان-همراهان
ترویج فرهنگ ارتقاء ایمنی و گزارش دهی خطاها
بیماران- پزشکان- کارکنان 
راند های منظم و دقیق مدیریتی با هدف ارتقاء ایمنی و سهولت در ارائه خدمات بیماران- پزشکان- کارکنان 
جلب مشارکت سازمان های مردم نهاد و خیرین از طریق شفاف سازی، اعتماد سازی و استقبال همه جانبه از حضور و فعالیت آنها بیماران-پزشکان-کارکنان- دانشگاه علوم پزشکی

 
تاریخ به روز رسانی:
1397/09/12
تعداد بازدید:
81
مرکز آموزشی و درمانی ابن سینا شیراز
آدرس: شیراز، خیابان حافظ، جنب بوستان سیزده آبان، مرکز آموزشی درمانی ابن سینا شیراز
کدپستی: 71348-14336 تلفکس: 32280236-071  تلفن: 32289600-071 sinahosp@sums.ac.ir
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مرکز آموزشی و درمانی ابن سینا شیراز می باشد.
Powered by DorsaPortal