شماره های تماس

شماره های داخلی بیمارستان ابن سینا

بخش اداری                       بخش اداری

مدیریت

226-225

تغذیه

دفتر تغذیه

203

معاون مدیر

299

سلف سرویس

241

امور فرهنگی

208

خوابگاه ها

خوابگاه اکسترن خواهران

263

انبار عمومی

246

خوابگاه رزیدنت خواهران

284-227

آمار و مدارک پزشکی-بایگانی

262-207

خوابگاه رزیدنت برادران

273

امور مالی

231-230

خوابگاه اکسترن مردان

224

حراست

205

خوابگاه اینترن خواهران

229

بهداشت حرفه ای

283

پاراکلینیک

پذیرش درمانگاه

276-275

بهداشت محیط

256

داروخانه

310-214

تجهیزات پزشکی

252

آزمایشگاه

300-215

ترخیص

244

رادیولوژی

287

حسابداری درآمد

213

شوک مغزی - ECT

266-265

دبیرخانه

297-253

نوارنگاری

221

دفتر امور حقوقی

219

پزشکان درمانگاه

دکتر رعیت پیشه

264

راننده آمبولانس

206

دکتر غنی زاده

240

مسئول بیمه

245

دکتر مولا

302

رئیس حسابداری

232

دکتر بیدکی

303

رئیس اداره عمومی

220

دکتر جوادپور

304

صندوق

217

روانشناسی

آقای سامانی

281

کارگزینی

250

آقای عزیزی

254

مددکاری

282

خانم کریمی

239

مسئول کتابخانه

278

خانم مرفاوی

233

نقلیه

236

خانم اورنگی

257

واحد تدارکات

309-209

نوروفیدبک

301

واحد رایانه (IT)

211

بخش های بستری

بخش 1

270-269

انبار دارویی

288

بخش 2

268-267

بهبود کیفیت

237

بخش 3

280-279

خط ارتباطی دانشگاه

داخلی+3212

بخش 4

292-291

مرکز تلفن

91-9

بخش 5

202-201

انتظامات

مسئول انتظامات

251

بخش زنان

272-271

انتظامات درب ورودی

235-234

اتفاقات مردان

223-222

انتظامات پارکینگ

238

اتفاقات زنان

249-248

انتظامات بخش یک و دو

260

پرستاری

دفتر پرستاری

259

انتظامات بخش سه

277

سوپروایزرآموزشی و کنترل عفونت

305-228

انتظامات بخش چهار

293

سوپروایزر بالینی

306-258

انتظامات بخش پنج

295

خانم امیدی

306

انتظامات بخش زنان

261

فاکس و شماره های آزاد

 

فاکس کارگزینی

32286784

انتظامات بخش اتفاقات مردان

286

فاکس حسابداری

32280236

انتظامات بخش اتفاقات زنان

255

فاکس دفتر بسیج

32287228

خدمات

مسئول خدمات

204

خط آزاد دفتر پرستاری

32287225

لاندری

247

خط آزاد اتفاقات

32287237

تاسیسات

مسئول تاسیسات

296-210

خط آزاد ارتباط داخلی با دانشگاه

داخلی+807

موتورخانه

242

خط آزاد سوپروایزر آموزش

32287228

انبار تاسیسات

243

شماره بیمارستان

4-32289601

 
تاریخ به روز رسانی:
1397/09/05
تعداد بازدید:
255
مرکز آموزشی و درمانی ابن سینا شیراز
آدرس: شیراز، خیابان حافظ، جنب بوستان سیزده آبان، مرکز آموزشی درمانی ابن سینا شیراز
کدپستی: 71348-14336 تلفکس: 32280236-071  تلفن: 32289600-071 sinahosp@sums.ac.ir
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مرکز آموزشی و درمانی ابن سینا شیراز می باشد.
Powered by DorsaPortal