مسئول واحد: ضرغام امینی
مدرک: ارشد حقوق بین الملل
شماره تماس: 07132289601  الی 4   داخلی    219
شماره همراه: 09177205089
پنل پیامکی: 50001333144422
مکان: بلوک A  - طبقه همکف – واحد امور حقوقی

 

شرح وظایف:

دریافت موارد شکایات و گزارش حضوری و غیرحضوری (پیامکی- تلفنی- صندوق صوتی – سایت بیمارستان)  از بیماران و مراجعین
تعیین مهلت پاسخگویی جهت پیگیری شکایات واصله
پیگیری شکایات واصله از اداره بازرسی ، مرکز پایش مراقبت درمان (mcmc) ، پزشکی قانونی و دیگر مراجع ذیصلاح
مصاحبه و بازرسی از محل در موارد لازم
رسیدگی به  امور بیماران جهت تسهیل امور مراقبتی و درمانی
راند میدانی جهت شناسایی چالش های نارضایتی در فرایندهای درمان از بخش های بیمارستان
تحلیل شکایات و گزارشات واصله با ثبت اقدامات اصلاحی بصورت فصلی
 
مطالب آموزشی :
آیا میدانید : کندی و تاخیر در اجرای درخواست قانونی ارباب رجوع تخلف اداری محسوب میشود.
آیا میدانید : عدم حضور کارمند در محل کار و معطل شدن بی دلیل ارباب رجوع ، تخلف اداری محسوب میشود.
آیا میدانید : کم دقتی و سهل انگاری در انجام درخواست یا اجرای مقررات تخلف اداری محسوب میشود.
آیا میدانید : تبعیض بین مراجعان مختلف در انجام مقررات تخلف اداری محسوب میشود.
آیا میدانید : بداخلاقی و برخورد ناشایست با ارباب رجوع تخلف اداری محسوب میشود.
آیا میدانید : ارجاع غیر ضروری کار به مکان یا زمان دیگر تخلف اداری محسوب میشود.
آیا میدانید : عدم رعایت صداقت و شفافیت در انجام درخواست تخلف اداری محسوب میشود.
آیا میدانید : اجرای ناقص ضوابط قانونی یا نادیده گرفتن برخی از آنها تخلف اداری محسوب میشود.
آیا میدانید : خیانت در امانت از قبیل افشای اسرار مراجعه کننده یا از بین بردن سوابق و مدارک پرونده و ..... تخلف اداری محسوب میشود.
آیا میدانید : عدم رعایت مفاد آیین نامه مرخصی تخلف اداری محسوب میشود.
آیا میدانید : عدم ثبت زمان ورود و خروج به محل کار تخلف اداری محسوب میشود.
آیا میدانید : جابجایی اعتبارات یا هزینه کرد آنها بر خلاف ضوابط بودجه تخلف اداری محسوب میشود.
آیا میدانید : پرداخت حق الزحمه برخی کارکنان غیر رسمی از محل غیر مجاز تخلف اداری محسوب میشود.
آیا میدانید : خروج غیر مجاز پرونده اداری از محل کار و نگهداری آن در منزل تخلف اداری محسوب میشود.
آیا میدانید : فروش وسایل اسقاطی اداره بدون کسب مجوز و طی مراحل قانونی تخلف اداری محسوب میشود
آیا میدانید : اشتغال به تحصیل در دانشگاه در ساعات اداری بدون کسب مجوز لازم تخلف اداری محسوب میشود
آیا میدانید : تمدید غیر مجاز قرارداد اجاره اموال دستگاه بدون برگزاری مجدد مزایده تخلف اداری محسوب میشود