این مرکز در سال ۱۳۵۶ احداث و در سال ۱۳۷۰ در زمینی به مساحت ۳۷۰۰ متر مربع و زیر بنای ۱۳۷۴۰ متر مربع در ۵ طبقه شامل: زیرزمین، همکف و سه طبقه بهره برداری گردید. مبنای ساخت این مرکز جهت نگهداری از متکدیان بوده که پس از گذشت چند سال به مرکز نگهداری معتادین و بالاخره در سال ۱۳۷۱ به مرکز آموزشی درمانی جهت درمان بیماران اعصاب و روان تغییر کاربری داد. تعداد تختهای فعال آموزشی درمانی در ابتدای تأسیس ۷۲ تخت بوده است. این مرکز تک تخصصی بوده و شامل بخشهای اعصاب و روان می باشد. خدمات بستری در بخشهای اتفاقات زنان و مردان،بخش زنان و ۴ بخش مردان و بخش پویا صورت می پذیرد. تعداد تخت های مصوب ۱۲۰ تخت و تختهای فعال ۲۳۱ تخت می باشد. مرکز آموزشی و درمانی ابن سینا یک مرکز دولتی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شیراز و با دارا بودن ۲۳۱ تخت فعال، واحد های پاراکلینیک و درمانگاه تخصصی و فوق تخصصی آماده خدمات در زمینه اعصاب و روان به شهروندان گرامی میباشد. این مرکز با هدف ارائه خدمات به بیماران دارای گواهینامه اعتبار بخشی با درجه یک میباشد.